• PhD Candidates

  CHEN Yiliang, QIU Hui, DU Qiong, LI Minghui, NIE Guangze, ZHAO Xin, HUA Ming, YANG Wenlan, ZHANG Xiaolin, CAI Jianguo, HUANG Xianfeng, ZHANG Yanyang

  Master Candidates

  WANG Qiushi, CHEN Zhenpeng, ZHANG Xuelong, WANG Qian, AN Dong, WANG Mengshu, MIAO Yangyang, LIU Xitong

  GAO Ya, XU Zhe, ZHU Dunxue, ZHOU Lixia, ZHANG Xuan, XU Jingsheng, WU Bian, WANG Wenfeng, WAN Qi, TENG Long, REN Jie, QI Yunbiao, PENG Yan, LI Zhigang, JIANG Yingnan, HAN Feichao, CHENG Na, CHEN Xubin

  DONG Haojie, YANG Hua, WANG Min, ZHANG Tianrong, CHEN Liang, HE Shiya, HU Maojie, SUN Xiangqian, WU Bingdang, YU Zhou

  PhDs

  ZHENG Kai , ZHANG Qingjian , PAN Bingjun , XU Zhengwen, ZHANG Qingrui, SU Qing, JIANG Zhenmao, XIE Yingmei

  Masters

  LI Xiaotao, MENG Fanwei

  CHEN Xinqing

  DU Wei

  JIA Kun, JIANG Peijuan, HONG Changhong

  XIAO Lili, GU Huining, LIN Zhenwei, DING Liang, WANG Juan

  LAN Pei, LI Xuan, WANG Jing, YANG Lei, HE Kai, WAN Shunli, XIE Xinmiao